The Museum of Subjective Science

The Museum of Subjective Science is a collection of images, drawings, collages, animations, installations and short stories with a common research topic: my own self-perception and its development.

In my work I keep assuming different ‘roles’: sometimes I am a woman, sometimes a Jewess, an Israeli or a migrant. I can be a daughter, a granddaughter or a lover. By looking at myself from different perspectives, and by studying my relationships with my relatives, my parents or my ancestors, I keep telling the same story but from different angles, highlighting different aspects of my identity and my background.

The title of the project ‘Subjective Science’, contains an internal contradiction which I manipulate quite deliberately. It is impossible to be researcher and guinea pig at the same time. Nevertheless, that is my objective. By means of irony I create distance from myself and in doing so manage to reach a degree of objectivity. Of course my images, drawings, scenes, animations or short stories are in actual fact based on extensive observations, concrete life experiences, autobiographical facts and self-analysis.

However, because I know that it is impossible to ever find the right answer or ‘the truth’, I keep producing new work and developing working methods. Indeed, questions without definitive answers create spaces with their own fantasy, and nonconformist theories can be given shape. For this I make use of knowledge on the subjects of psychology, (neuro)biology, Chinese acupuncture or yoga, interconnecting these in an associative way.

scroll for Dutch text

Het Museum van Subjectieve Wetenschap is een verzameling beelden, tekeningen, collages, animaties, installaties en korte verhalen, die een gemeenschappelijk onderzoeksonderwerp hebben: mijn eigen zelfbeeld en de vorming daarvan.

Steeds neem ik bij het maken van werk een andere ‘rol’ aan: soms ben ik een vrouw, soms een Jodin, Israëlische of migrant. Ik kan een dochter, kleindochter of minnares zijn. Door met een ander perspectief naar mijzelf te kijken, en door mijn relaties met mijn verwanten of (voor)ouders te bestuderen, vertel ik hetzelfde verhaal telkens vanuit verschillende invalshoeken, en zo belicht ik verschillende aspecten van mijn identiteit en afkomst.

In de titel van het project ‘Subjective Science’ zit een innerlijke tegenstrijdigheid waar ik bewust mee speel. Het is onmogelijk om tegelijkertijd de onderzoeker en het proefkonijn te zijn. Maar dat is wel wat ik probeer. Door het gebruik van ironie ontstaat afstand van mezelf, en zo bereik ik toch enige objectiviteit. Ook zijn mijn beelden, collages, scènes, animaties of korte verhalen wel degelijk gebaseerd op jarenlange observaties, concrete levenservaringen, autobiografische feiten en zelfanalyse.

Toch, omdat ik weet dat het onmogelijk is om ooit achter het goede antwoord of ‘de waarheid’ te komen, blijf ik nieuw werk produceren & werkmethodes ontwikkelen. Immers, door iets waar geen definitief antwoord op is, ontstaan ruimtes die met eigen fantasie en eigenzinnige theorieën kunnen worden opgevuld. Ik gebruik daarbij bijvoorbeeld kennis over psychologie, (neuro)biologie, Chinese acupunctuur of yoga, die ik met elkaar verbind op een associatieve manier.

© Efrat Zehavi 2016

Reacties zijn gesloten.