Archive 2

De Dichtkunstkrant, The newspaper for art, poetry and actuality 2012

De Dichtkunstkrant, The newspaper for art, poetry and actuality 2012

image: Prisoner at Guantanamo Bay 2009, 2010-2012
Poem Florimond Wassenaar, 2012 self-published free tabloid, 10,000 copies

Reacties zijn gesloten.